Conforza

Conforza is een dienstverlenende organisatie gespecialiseerd in al uw vraagstukken omtrent huisvesting. Globaal zijn onze activiteiten te verdelen in twee discipline's:

Bouwprocesmanagement
    Adviesbureau voor huisvesting.
    Opdrachtgevers worden door ons bureau geadviseerd op het gebied van huisvesting vanaf initiatief tot en met ingebruikname.
    Uw complexe ruimtelijke vraagstukken worden optimaal geanalyseerd en naar praktische oplossingen gebracht door een team van experts.
Planontwikkeling
    Projectontwikkelaar in woningbouw en commercieel vastgoed.
    Door een integrale aanpak en rekening te houden met de wensen van alle betrokkenen wordt een optimaal proces gewaarborgd. In toenemende mate worden wij ingeschakeld bij complexe binnenstedelijke projecten.